*Bạn đang xem: Sở thông tin truyền thông bình dương

*


Giới thiệu
Bộ đồ vật tổ chức
Hệ thống văn bản
Tin lãnh đạo điều hành
Hỏi đáp
Trả lời bội nghịch ánh, đề nghị tổ chức, công dân
Chương trình, đề án PT KT-XHChương trình chủ đề KHCN

Dự án, hạng mục
Đấu thầu buôn bán công
Hợp tác đầu tư
Quy hoạch phạt triển
Quy hoạch khối, ngành
Khu, các công nghiệp
Chương trình, đề án PT KT-XHChương trình vấn đề KHCN
*

It looks lượt thích your browser does not have Java
Script enabled. Please turn on Java
Script và try again.

Văn chống sở : (0274) 3.842.999 - 3.842.304Thanh tra sở : (0274) 3.842.304Phòng thông tin Báo chí-Xuất phiên bản : (0274) 6.295.695Phòng technology thông tin cùng Bưu chính viễn thông: (0274) 3.842.301Trung tâm technology Thông tin media : (0274) 3.897.559Trung tâm tin tức điện tử : (0274) 3.856.856


Sở có công dụng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện thống trị nhà nước về: báo chí; xuất bản; bưu thiết yếu và chuyển phát; viễn thông và internet; truyền dẫn phát sóng; tần số vô đường điện; technology thông tin, điện tử; phạt thanh cùng truyền hình;cơ sở hạ tầng thông tin truyền thông; pr trên báo chí,mạng thông tin máy tính xách tay và xuất bạn dạng phẩm (sau đây điện thoại tư vấn tắt là thông tin và truyền thông); các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Sở; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo phân cấp, ủy quyền của Uỷ ban quần chúng. # tỉnh với theo quy định của pháp luật.
NHIỆM VỤ
1. Tham mưu, trình Ủy ban quần chúng. # tỉnh
a) Dự thảo quy hoạch, planer phát triên dài hạn, 05 năm với hàng năm, chương trình, đề án, dự án công trình về thông tin và truyền thông; chương trình, biện pháp tổ chức tiến hành nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước, phân cấp quản lý, làng hội hóa về các nghành nghề thuộc phạm vi làm chủ nhà nước được giao;
b) Dự thảo quyết định, chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của Uỷ ban quần chúng. # tỉnh về các nghành nghề dịch vụ thông tin cùng truyền thông;
c) Dự thảo cơ chế về tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các tổ chức ở trong Sở; Trưởng phòng, Phó trưởng chống Phòng văn hóa và thông tin thuộc Uỷ ban nhân dân cung cấp huyện, sau khi kết hợp và thống tuyệt nhất với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
2. Tham mưu trình chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
a) Dự thảo quyết định, thông tư thuộc thẩm quyền phát hành của chủ tịch Uỷ ban quần chúng. # tỉnh về các nghành nghề dịch vụ thông tin và truyền thông.
b) Dự thảo quyết định thành lập, ngay cạnh nhập, giải thể những đơn vị ở trong Sở theo hình thức của pháp luật.
3. Phía dẫn, kiểm tra và tổ chức triển khai các văn bản quy phi pháp luật, quy hoạch, chiến lược phát triển, các chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn quốc gia, định mức kinh tế tài chính - nghệ thuật về thông tin và media đã được phê duyệt; tổ chức triển khai công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến, giáo dục quy định về các nghành nghề dịch vụ thuộc phạm vi thống trị của Sở.
4. Về báo chí truyền thông (bao gồm: báo in, báo nói, báo hình, báo năng lượng điện tử trên mạng Internet):
a) hướng dẫn và tổ chức thực hiện các lý lẽ của lao lý về chuyển động báo chí bên trên địa bàn;
b) tổ chức kiểm tra báo mạng lưu chiểu và làm chủ báo chí lưu chiểu của địa phương;
c) Cấp, tịch thu giấy phép hoạt động phiên bản tin cho các cơ quan, tổ chức trên địa bàn;
d) vấn đáp về ý kiến đề xuất tổ chức họp báo so với các cơ quan, tổ chức của địa phương;
đ) Tiếp nhận, thẩm định và đánh giá hồ sơ và đề nghị các cấp gồm thẩm quyền cung cấp thẻ bên báo, cấp phép hoạt động báo chí, giấy tờ xuất bản các ấn phẩm báo chí, ấn phẩm tin tức khác theo biện pháp của pháp luật cho các cơ quan báo chí truyền thông và các cơ quan, tổ chức triển khai khác của địa phương;
e) xem xét cho các cơ quan báo mạng của địa phương không giống đặt văn phòng công sở đại diện, công sở liên lạc, cơ quan thường trú trên địa bàn của địa phương mình;
g) tổ chức triển khai triển khai tiến hành kế hoạch cải tiến và phát triển sự nghiệp phạt thanh, truyền ảnh của địa phương sau khoản thời gian được phê duyệt;
h) thống trị việc thực hiện thiết bị thu tín hiệu phát thanh, tivi trực tiếp tự vệ tinh cho những đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn địa phương theo lý lẽ của pháp luật.
5. Về xuất bản
a) thẩm định và đánh giá hồ sơ xin phép thành lập và hoạt động nhà xuất bản của các tổ chức, ban ngành thuộc tỉnh nhằm xin Uỷ ban dân chúng tỉnh ý kiến đề nghị Bộ tin tức và media cấp phép ra đời nhà xuất bạn dạng theo khí cụ của pháp luật;
b) Cấp, thu hồi giấy phép xuất phiên bản tài liệu không marketing cho cơ quan, tổ chức triển khai của địa phương, chi nhánh, văn phòng và công sở đại diện, đơn vị chức năng trực ở trong cơ quan tổ chức của trung ương tại địa phương; cấp, thu hồi giấy phép nhập vào xuất phiên bản phẩm không nhằm mục đích mục đích sale cho cơ quan, tổ chức, cá thể của địa phương; cấp, thu hồi giấy phép chuyển động in xuất bạn dạng phẩm và giấy phép in gia công xuất bản phẩm trộn nước ngoài so với các cửa hàng in xuất bản phẩm ở trong địa phương theo hình thức của pháp luật về xuất bản;
c) Cấp, thu hồi giấy phép triển lãm, trung tâm thương mại xuất bạn dạng phẩm; lâm thời đình chỉ việc tổ chức triển khai triển lãm, thị trường xuất bản phẩm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân do địa phương cung cấp phép;
d) thống trị việc lưu giữ chiểu xuất phiên bản phẩm và tổ chức đọc xuất bản phẩm lưu chiểu vày địa phương cung cấp phép; khám nghiệm và xử lý theo thẩm quyền khi phát hiện xuất phiên bản phẩm lưu chiểu có tín hiệu vi phi pháp luật;
đ) Thanh tra, kiểm tra câu hỏi chấp hành quy định về xuất bản; giải quyết các khiếu nại, cáo giác và xử lý vi phạm luật trong chuyển động xuất bạn dạng tại địa phương theo thẩm quyền;
e) tạm đình chỉ chuyển động in xuất phiên bản phẩm hoặc đình chỉ vấn đề in xuất bạn dạng phẩm sẽ in trên địa phương ví như phát hiện văn bản xuất bạn dạng phẩm vi phạm luật Xuất phiên bản và report Bộ trưởng Bộ tin tức và Truyền thông, chủ tịch Uỷ ban dân chúng tỉnh; lâm thời đình chỉ việc phát hành xuất bản phẩm gồm nội dung vi phạm luật Xuất phiên bản của đại lý phát hành xuất bản phầm trên địa phương;
g) triển khai việc tiêu bỏ xuất phiên bản phẩm vi phi pháp luật theo ra quyết định của cấp bao gồm thẩm quyền.
6. Về truyền bá trên báo chí, mạng thông tin máy vi tính và trên xuất bạn dạng phẩm:
a) chỉ dẫn việc thực hiện quảng cáo bên trên báo chí, trên mạng thông tin máy tính và trên xuất phiên bản phẩm trên địa bàn theo thẩm quyền;
b) Thanh tra, kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền các vi phạm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt đụng quảng cáo bên trên báo chí, trên mạng thông tin máy tính và bên trên xuất bạn dạng phẩm bên trên địa bàn.
7. Về bưu chính và đưa phát
a) phía dẫn, kiểm tra, tổ chức việc triển khai công tác bảo đảm an toàn, an toàn trong hoạt động bưu chính và đưa phát trên địa phận tỉnh theo giải pháp của pháp luật;
b) Phối hợp với cơ quan liên quan kiểm tra việc thực hiện các chính sách về áp dụng tiêu chuẩn, quality dịch vụ, an toàn, bình an thông tin vào bưu chủ yếu và đưa phát trên địa bàn tỉnh
c) xác thực thông báo vận động kinh doanh thương mại & dịch vụ và gửi phát bởi văn bản cho doanh nghiệp sale dịch vụ gửi phát vào phạm vi nội tỉnh;
d) Cấp, sửa đổi, bửa sung, thu hồi giấy phép marketing dịch vụ gửi phát thư theo thẩm quyền;
đ) phối hợp triển khởi công tác thống trị nhà nước về tem bưu thiết yếu trên địa bàn.
8. Về viễn thông, internet
a) phía dẫn, kiểm tra, chỉ đạo các doanh nghiệp lớn viễn thông, mạng internet triển khởi công tác bảo đảm bình an và bình yên thông tin trên địa bàn theo giải pháp của pháp luật;
b) Phối hợp với cơ quan tương quan thanh tra, soát sổ việc thực hiện các vẻ ngoài về giá cước, tiêu chuẩn, unique trong nghành nghề dịch vụ viễn thông với Internet trên địa bàn tỉnh cùng theo phương pháp của pháp luật;
c) chủ trì câu hỏi thanh tra, kiểm tra vận động và xử lý vi phạm luật của doanh nghiệp, đại lý hỗ trợ dịch vụ viễn thông, internet và người sử dụng trên địa phận tỉnh theo pháp luật của pháp luật và theo ủy quyền của Bộ thông tin và Truyền thông;
d) cung cấp các doanh nghiệp viễn thông trên địa phận hoàn thiện các thủ tục thi công cơ bản để xây dựng các công trình viễn thông theo giấy phép đã được Bộ thông tin và media cấp cho doanh nghiệp, phù hợp với quy hoạch phát triển của địa phương và theo qui định của pháp luật;
đ) Phối phù hợp với các solo vị tác dụng của Bộ thông tin và truyền thông tham gia một số quy trình trong quy trình cấp phép, giải quyết tranh chấp về liên kết và sử dụng chung cơ sở hạ tầng;
e) lãnh đạo Phòng văn hóa truyền thống và thông tin thanh tra, kiểm tra vận động và cách xử trí vi phạm của những đại lý và người sử dụng dịch vụ viễn thông, internet trên địa phận theo hình thức của pháp luật.
9. Về truyền dẫn vạc song, tần số vô tuyến đường điện
a) phía dẫn, kiểm soát việc triển khai quy hoạch phân bổ kênh tần số đối với phát thanh, tivi trên địa phận tỉnh; các quy định về điều kiện, kỹ thuật, điều kiện khai quật các thiết bị vô đường điện được thực hiện có điều kiện;
b) tiến hành thanh tra, soát sổ hàng năm đối với các tổ chức, cá nhân sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện trực thuộc mạng thông tin vô tuyến cần sử dụng riêng, đài phân phát thanh, phát hình có phạm vi vận động hạn chế trong địa phận tỉnh; phối hợp với tổ chức tần số vô tuyến điện khoanh vùng thanh tra, kiểm tra theo chiến lược và bỗng dưng xuất đối với các mạng, đài khác;
c) Xử vạc theo thẩm quyền về vi phạm luật hành chính đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm phương tiện về thực hiện thiết bị phát sóng cùng tần số vô đường điện trên địa bàn tỉnh.
10. Về công nghệ thông tin, năng lượng điện tử
a) Tổ chức triển khai các chương trình, đề án, kế hoạch về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin; cơ chế, chế độ phát triển công nghiệp phần cứng, công nghiệp phần mềm, công nghiệp năng lượng điện tử, công nghiệp câu chữ số với dịch vụ technology thông tin; về xây cất và cai quản khu technology thông tin tập trung; về hạng mục và quy chế khai quật cơ sở tài liệu quốc gia, quy chế quản lý đầu tư vận dụng và phân phát triển technology thông tin trên địa phận thành phố sau thời điểm được phê duyệt;
b) tổ chức triển khai thực hiện, báo cáo định kỳ, review tổng kết việc tiến hành các kế hoạch về ứng dụng technology thông tin trong buổi giao lưu của các cơ sở nhà nước của tỉnh;
c) kiến thiết quy chế, hiện tượng về vận động ứng dụng technology thông tin của địa phương;
d) tạo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, trở nên tân tiến nguồn nhân lực technology thông tin trên địa bàn tỉnh và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;
đ) Tổ chức, phía dẫn tiến hành các phương tiện về bình yên công nghệ tin tức theo thẩm quyền;
e) Tổ chức, hướng dẫn triển khai các dự án ứng dụng technology thông tin giao hàng thu thập, giữ giữ, xử lý tin tức số giao hàng sử chỉ đạo, điều hành quản lý của lãnh đạo tỉnh;
g) Xây dựng quy chế quản lý, vận hành bảo đảm an toàn kỹ thuật, bình an thông tin; trả lời sử dụng cơ sở hạ tầng thông tin phục vụ vận động chỉ đạo, điều hành, tác nghiệp của Uỷ ban nhân dân tỉnh;
h) xây mới hoặc duy trì, nâng cấp, đảm bảo kỹ thuật, bình yên thông tin cho chuyển động trang tin tức điện tử (website, cổng thông tin) của Uỷ ban quần chúng. # tỉnh; phía dẫn các đơn vị trong thức giấc thống duy nhất kết nối, hỗ trợ nội dung thông tin và những dịch vụ hành chủ yếu công trên địa bàn tỉnh theo sự cắt cử của Uỷ ban nhân dân tỉnh;
i) Khảo sát, điều tra, thống kê về tình hình ứng dụng và cải cách và phát triển công nghiệp technology thông tin; kiến tạo cơ sở dữ liệu về sản phẩm, doanh nghiệp lớn tại địa phương ship hàng công tác báo cáo định kỳ theo quy định;
k) triển khai các nhiệm vụ của đơn vị chuyên trách về technology thông tin của tỉnh.
11. Về quyền tác giả, bản quyền và cài đặt trí tuệ
a) Tổ chức tiến hành các dụng cụ của lao lý về quyền tác giả so với sản phẩm báo chí, xuất bản; bản quyền về thành phầm và dịch vụ technology thông tin và truyền thông; quyền cài trí tuệ những phát minh, sáng chế thuộc nghành nghề về tin tức và truyền thông media trên địa bàn;
b) triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn hợp pháp trong nghành quyền tác giả, bạn dạng quyền, thiết lập trí tuệ trên địa bàn theo biện pháp của pháp luật;
c) phía dẫn nhiệm vụ bảo hộ những quyền thích hợp pháp trong lĩnh vực quyền tác giả, bản quyền, cài trí tuệ cho những ngành, địa phương, doanh nghiệp, các tổ chức làng hội và công dân đối với sản phẩm, thương mại dịch vụ theo hình thức của pháp luật.
12. Giúp Ủy ban dân chúng tỉnh thống trị nhà nước so với các doanh nghiệp, tổ chức tài chính tập thể, kinh tế tài chính tư nhân; lí giải và kiểm tra chuyển động các hội, hiệp hội cộng đồng và tổ chức triển khai phi chính phủ nước nhà trong các nghành nghề về thông tin và media trên địa phận tỉnh theo nguyên lý của pháp luật.
13. Hướng dẫn, bình chọn việc tiến hành cơ chế trường đoản cú chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp công lập nằm trong Sở thông tin và Truyền thông quản lý theo qui định của pháp luật.
14. Phía dẫn chuyên môn, nhiệm vụ các nghành nghề dịch vụ về thông tin và truyền thông so với Phòng văn hóa và thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp cho huyện.
15. Tiến hành nhiệm vụ quản lý nhà nước về dịch vụ thương mại công trong các nghành nghề dịch vụ về tin tức và truyền thông:
a) cai quản dịch vụ hoạt động công ích
Đối với dịch vụ công ích thuộc thẩm quyền đưa ra quyết định của Trung ương: Sở kết hợp hướng dẫn những doanh nghiệp, đơn vị liên quan thành lập kế hoạch, dự án cung ứng dịch vụ cùng giám sát, kiểm tra việc thực hiện, báo cáo kết quả tiến hành tại địa phương theo phía dẫn của Bộ tin tức và Truyền thông.
Đối với dịch vụ công ích ở trong thẩm quyền quyết định của địa phương: Sở chủ trì, phối phù hợp với các ngành tương quan xây dựng và trình Ủy ban quần chúng. # tỉnh phê chăm chút kế hoạch, dự án đáp ứng dịch vụ và tổ chức triển khai triển khai, thống trị thực hiện nay kế hoạch, dự án công trình theo lao lý của pháp luật;
b) Thực hiện quản lý nhà nước so với các thương mại & dịch vụ công không giống theo nguyên tắc của pháp luật.
16. Góp Ủy ban dân chúng tỉnh vào việc tổ chức công tác tin tức liên lạc giao hàng các phòng ban Đảng, công ty nước, phục vụ quốc phòng, an ninh, đối ngoại; thông tin phòng chống giảm nhẹ thiên tai; tin tức về an ninh cứu nạn, cứu hộ và những thông tin cấp bách khác trên địa bàn tỉnh theo chính sách của pháp luật.
17. Triển khai nhiệm vụ cai quản nhà nước đối với các dự án đầu tư chuyên ngành về tin tức và media ở địa phương theo các qui định của lao lý về đầu tư, thành lập và theo phân công, phân cấp của Ủy ban dân chúng tỉnh.
18. Tiến hành các trách nhiệm xây dựng, kết hợp xây dựng các định mức kinh tế - kỹ thuật chuyên ngành thông tin và truyền thông media theo giải đáp của Bộ tin tức và Truyền thông.
19. Tổ chức triển khai nghiên cứu, ứng dụng các văn minh khoa học công nghệ, xây dựng khối hệ thống thông tin giao hàng công tác thống trị nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ vào các lĩnh vực về tin tức và truyền thông; phía dẫn tiến hành các quy định của nhà nước về áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật, về chào làng chất lượng sản phẩm, dịch vụ so với các doanh nghiệp vận động trong lĩnh vực thông tin và media trên địa bàn tỉnh.
20. Triển khai thực hiện chương trình cách tân hành chính của Sở theo mục tiêu và chương trình cách tân hành chủ yếu của Ủy ban nhân dân tỉnh.
21. Triển khai chế độ report định kỳ và chợt xuất tình hình triển khai nhiệm vụ được giao theo giải pháp của Ủy ban nhân dân tỉnh và của Bộ thông tin và Truyền thông; tham gia thực hiện điều tra, thống kê, cung cấp thông tin về những sự kiện, các chuyển động về thông tin và media theo trả lời của Bộ tin tức và Truyền thông.
22. Quản lý và tổ chức thực hiện công tác hợp tác nước ngoài trong các nghành nghề về nghành nghề thông tin và truyền thông do Ủy ban quần chúng. # tỉnh giao, theo yêu mong của Bộ tin tức và truyền thông và theo lao lý của pháp luật.
23. Thanh tra, kiểm tra, cách xử lý và giải quyết và xử lý khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong nghành thông tin và media theo hiện tượng của quy định và phân công, phân cung cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.
24. Quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền lợi của văn phòng, thanh tra, những tổ chức, đơn vị sự nghiệp thuộc tổ chức cơ cấu tổ chức của Sở; làm chủ tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện chính sách tiền lương vá những chính sách, cơ chế đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật so với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý; tổ chức giảng dạy và bồi dưỡng về trình độ chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức trực thuộc phạm vi quản lý của Sở theo qui định của pháp luật.
25. Làm chủ tài chính, gia sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách chi tiêu được phân chia theo luật pháp của điều khoản và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.
26. Triển khai các trách nhiệm khác do Ủy ban quần chúng tỉnh giao với theo vẻ ngoài của pháp luật.
QUYỀN HẠN

1. Sở gồm tư biện pháp pháp nhân, được sử dụng con dấu riêng, được dự toán kinh phí đầu tư để chuyển động và được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước.

2. Được phát hành các văn bạn dạng hướng dẫn và bình chọn các chuyển động trong nghành nghề dịch vụ thông tin và media thuộc phạm vi cai quản của Sở theo luật của lao lý và theo sự phân cấp, ủy quyền của Bộ tin tức và truyền thông media và của Ủy ban quần chúng tỉnh.

3. Được quyền yêu thương cầu các cá nhân, tổ chức vận động trong nghành nghề thông tin và truyền thông cung ứng thông tin, thực hiện báo cáo định kỳ và chợt xuất theo chế độ của pháp luật.

4. Được đề xuất hay ra quyết định theo thẩm quyền những chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức của Sở theo quy định ở trong nhà nước với phân cấp quản lý cán cỗ của tỉnh.


Lượt bạn xem: Views: 16718
(0)
phiên bản in
Print
cù lại
Back
Chia sẻ:
Share:
× phân chia sẻ nội dung bài viết qua thư điện tử
Bài viết:
Sở tin tức và truyền thông
Sở, ban, ngành
Nhập mail người gửi
Nhập bọn họ tên người gửi
Nhập mail tín đồ nhận
Thông điệp gửi kèm
Nhập thông điệp giữ hộ kèm
Mã xác nhận*
ADES
không nên mã chứng thực
Send Close
Tin khác
*
Manage Permissions
|
*
Version History
*
Name

Tin nổi bật

Audio

Email

Từ khóa

Tác giả

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

Luong
Co
So

Tiền nhuận bút

Approval Status

Attachments

Content Type: tin tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
*

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN
Thư mời họp của ubnd
Thông Tin Tuyên Truyền
Dự án, hạng mục
Đấu thầu sắm sửa công
Hợp tác đầu tư
Quy hoạch vạc triển
Quy hoạch khối, ngành
Khu, các công nghiệp
Bộ trang bị tổ chức
Trang chủ
Chính quyền
Đầu bốn phát triển
Dịch vụ công
Liên hệ
Sơ đồ site
Về đầu trang
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương
Tầng 16, tòa công ty Trung trung ương hành chủ yếu tỉnh Bình Dương
Đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, tp Thủ Dầu Một, tỉnh giấc Bình Dương
Điện thoại: (0274)3822 200Trưởng ban biên tập: Lê Tuấn Anh - người đứng đầu Sở thông tin và Truyền thông
binhduong.gov.vn
Đường dây nóng mừng đón phản ánh kiến nghị: (0274) 1022Ghi rõ mối cung cấp www.binhduong.gov.vn khi gây ra lại tin tức từ những nguồn này
Untitled 1
24545464 1
Thống kê tầm nã cập
Số lượt tầm nã cập: Views:
0
0
0
0
4
3
3
3
5
Số lượt đang online: Online:
0
0
0
0
0
0
2
acpro.edu.vn

Chức năng nhiệm vụ

Sở tin tức và truyền thông media thành phố Đà Nẵng là cơ quan trình độ chuyên môn thuộc Ủy ban dân chúng thành phố; tham mưu, góp Ủy ban quần chúng thành phố thực hiện chức năng thống trị nhà nước về: báo chí; xuất bản; bưu chủ yếu và chuyển phát; viễn thông với Internet; truyền dẫn phạt sóng; tần số vô tuyến đường điện; công nghệ thông tin; năng lượng điện tử; phân phát thanh với truyền hình; cơ sở hạ tầng thông tin truyền thông; lăng xê trên phương tiện đi lại báo chí, mạng máy tính và xuất bản án phẩm trên địa phận thành phố; thực hiện một vài nhiệm vụ, quyền lợi theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân tp theo chính sách của pháp luật

Thông tin lãnh đạo đơn vị:

Giám đốc:

Ông Nguyễn quang quẻ Thanh

Điện thoại: 236. 3840126

acpro.edu.vn

Các Phó giám đốc:

1. Ông Trần Ngọc Thạch

Điện thoại: 236. 3899888

acpro.edu.vn

2. BàNguyễn Thu Phương

Điện thoại: 236. 3849 567

acpro.edu.vn

3. Ông Lê sơn Phong

Điện thoại: 236. 3888 413

acpro.edu.vn

Các phòng ban chuyên môn

TT

Phòng, ban

Điện thoại

1

Văn chống Sở

236. 3840123

2

Thanh tra Sở

236. 3849979

3

Kế hoạch - Tài chính

236. 3840800

4

Bưu thiết yếu - Viễn thông

236. 3840084

5

Công nghệ thông tin

236. 3840125

6

Thông tin - báo chí - Xuất bản

236. 3849989

Các đơn vị chức năng sự nghiệp ở trong Sở Thông tin và Truyền thông:

1. Trung tâm technology thông tin - truyền thông Đà Nẵng

- Điện thoại: 236. 3840909

acpro.edu.vn

2. Trung tâm cải cách và phát triển Hạ tầng công nghệ thông tin
Đà Nẵng

- Điện thoại: 236. 3888666

3. Trung vai trung phong Thông tin thương mại & dịch vụ công
Đà Nẵng

4. Trung trung tâm Vi mạch Đà Nẵng

- Điện thoại: 236. 3777888


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT
Các tin khác
*

Sở thông tin và Truyền thông
Tiêu đề bài xích viêt:
Đường dẫn:
Email tín đồ gửi (*): thư điện tử không đúng
Họ tên fan gửi (*): vui miệng nhập bọn họ tên
Email fan nhận (*): e-mail không đúng
Nội dung:
Gửi
Gửi thành công
Gửi ko thành công
Chỉ đạo điều hành


Xem thêm: Giải Đáp Ý Nghĩa Hình Xăm Mèo Đen ❤️️ Giải Mã, Giải Đáp Ý Nghĩa Hình Xăm Mèo Đen Là Gì

Dịch vụ công, nhân tiện ích