Cảm Âm Xuân Về Trên bạn dạng Mèo | Xuân Về bạn dạng Mông | Sáo Mèo | Sáo Trúc Hoàng Anh chuẩn chỉnh Nhất

Do sib vày / Sib bởi mib Do…

mib fa Sol / mib fa Sol Sib Sol Sib

sol…. / do Mib fa Sol Mib fa Sol Sib mib do

Do Sib Do…. / Sib Do2 mib vị / Mib fa Sib / sib Sol Sol

fa mib fa / mib fa mib vị sol

sol bởi Mib fa / mib fa mib vị Sib Sol

fa Sol Sib / Sol Sib Sol fa sol

sol vị mib fa / mib fa mib bởi mib

fa mib do mib do

Do Sib vày Sib vì / vì fa fa Sol Sib Sib Sol Sol

sol do mib fa mib fa mib bởi / Sib vì chưng Sib Sol Sib

Sol Sib Sol fa Sol / fa Sol fa Mib fa

mib fa mib bởi vì mib

do mib vì mib do

mib sol vì mib fa Sol fa Sol Sib fa Sol Sib Sol Do

Do Sib fa Sol mib vì fa Sol Sib Sib Sol Sol

sol vày mib fa….


Bạn đang xem: Cảm âm xuân về trên bản mèo


Xem thêm: Tập Cho Mèo Đi Vệ Sinh Đúng Chỗ Thành Công (P1), Dạy Mèo Đi Vệ Sinh Vào Cát Như Thế Nào

/ Mib fa Mib …. Vì Sib Do…

Điệp Khúc Cảm Âm Xuân Về Trên phiên bản Mông

Sib Do/ Sib Do/ mib Do/ Do

Sib Do/ Sib Do/ Sol SibSol / fa Sol fa mib vì mib fa Sol Sol Sol

Sib Do/ Sib Do/ Mib Do/ Do

Sib do / Sib bởi / Sol Sol / fa Sol fa mib bởi mib Sol fa Sol Sib Do

sol sol / do Do mib fa mib fa Sib Sol

sol sol / bởi vì Do mib fa mib fa mib do Do

sol sol / do Do mib fa mib fa Sib Sol

sol sol / vày Do mib fa Sol Sib bởi Sib vì Sib Sol Sib Sol Sib

fa Sol fa Sol mib fa mib fa

Do mib do / mib sol do mib fa Sol fa Sol Sib fa Sol Sib Sol Do

Sib vày Sib bởi vì / Sol fa Sol fa mib do mib fa fa Sol Sol Sol

Sib bởi vì Sib bởi / mib do do

Sib vì chưng Sib bởi Sol Sol / fa Sol fa mib bởi mib Sol fa Sol Sib Do

sol sol / do Do Mib fa Mib fa Sib Sol

sol sol / vì Do Mib fa Mib fa Mib vày Do

sol sol / vày Do Mib fa Sol Sib Do…


About Phạm Ánh Linh
Phạm Ánh LinhSinh Viên Đại học tập 4: Khoa Âm Nhạc Truyền ThốngHọc Viện Âm Nhạc non sông Việt NamGiải hai Sáo Trúc : Hội Thi năng lực Trẻ học sinh Sinh Viên các Cơ Sở Đào Tạo văn hóa Nghệ Thuật đất nước hình chữ s 2017