KHÓA ĐÀO TẠO NGHỀ KẾ TOÁN CHUYÊN NGHIỆP CẤP ĐỘ 3  (Dành cho người đã làm kế toán, cần nâng cao trình độ, muốn làm dịch vụ kế toán)  Gồm 7 chuyên đề:  CD1: Tổ chức công tác kế toán  - Hướng dẫn Quy trình kiểm soát tài chính kế toán - Học viên có thể tự vận dụng để xây dựng tổ chức công tác kế toán của đơn vị mình cho phù hợp  CD2: Chứng từ kế toán, cách xử lý vướng mắc & kiểm soát số liệu - Thực trạng và rủi ro từ chứng từ kế toán - Cách phòng tránh và khắc phục hóa đơn của công ty bỏ trốn - Hoàn thiện bộ chứng từ tại doanh nghiệp  CD3: Lập báo cáo tài chính và phân tích báo cáo tài chính - Thực trạng BCTC và cách xử lý những chỉ tiêu nhạy cảm - Phân tích BCTC, những điểm cần lưu ý - Một số chỉ số cần lưu ý khi lập và quyết toán  - Hoàn thiện BCTC của doanh nghiệp - Điều chỉnh và khắc phục sai sót, phát hành báo cáo điều chỉnh  CD4: Thuế GTGT & quyết toán thuế GTGT - Cập nhật văn bản pháp luật về thuế GTGT - Điểm trọng yếu và tránh sai phạm trong thuế GTGT - Kiểm tra, phát hiện sai sót và điều chỉnh - Hướng dẫn quyết toán thuế, hoàn thuế GTGT  CD5: Thuế TNDN & quyết toán thuế TNDN - Cập nhật văn bản pháp luật về thuế TNDN - Điểm trọng yếu và tránh sai phạm trong thuế TNDN - Kiểm tra, phát hiện sai sót và điều chỉnh - Hướng dẫn quyết toán thuế TNDN  CD6: Thuế TNCN & quyết toán thuế GTGT; Các loại thuế, phí, lệ phí khác - Cập nhật văn bản pháp luật về thuế TNCN - Điểm trọng yếu và tránh sai phạm trong thuế TNCN - Kiểm tra, phát hiện sai sót và điều chỉnh - Hướng dẫn quyết toán thuế TNDN  CD7: Nghiệp vụ, kỹ năng mềm trong giải trình số liệu; Thực hành kiểm tra và bảo vệ số liệu - Chuẩn bị hồ sơ báo cáo và quyết toán - Kỹ năng kiểm soát số liệu và tham chiếu với văn bản pháp luật - Kỹ năng làm chủ số liệu và giải trình quyết toán - Kỹ năng xử lý tình huống khi giải trình quyết toán - Kỹ năng đàm phán, chốt số liệu và biên bản quyết toán  Học phí: 11.000.000 đồng (Nếu bạn là Hội viên "Nghề kế toán chuyên nghiệp" của ACMAN bạn sẽ được chiết khấu theo quy định)  Thời gian học trực tiếp: 07 buổi (vào các ngày thứ 7 trong tháng 5+6/2015) Thời gian học trực tuyến: 15h00-17h00 thứ 5 hàng tuần (trong suốt 2 năm = 50 buổi)  Thời gian khai giảng: 23/5/2015 Địa điểm: Phòng 301, Nhà F5, Khu đô thị Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội  Liên hệ và đăng ký: Phòng đào tạo ACMAN  Ms. Kim Anh - 0984.611.9090984.611.909 Tel: 04.668.468.58 Email: daotao@acman.vn Hotline: 0966.05.03.03