Processing...
 Hỗ trợ trực tuyến
Phòng Tuyển sinh
  •   Hỗ trợ yahoo  Hỗ trợ Skype  Mr.Tuân 0966 04 34 34
  •   Hỗ trợ yahoo  Hỗ trợ Skype  Hỗ trợ 2 046282 2459
  •   Hỗ trợ yahoo  Hỗ trợ Skype  Ms. Phượng 0985 61 96 73
Phòng Đào tạo
  •   Hỗ trợ yahoo  Hỗ trợ Skype  Ms. Kim Anh 0966 05 03 03
  •   Hỗ trợ yahoo  Hỗ trợ Skype  Ms. Quỳnh 0985 44 04 47
Phòng Tư vấn
  •   Hỗ trợ yahoo  Hỗ trợ Skype  Tư vấn - 04 6282 2459

  Nội dung Khóa học

1. Tổ chức công tác kế toán trên “ACPro - Phòng kế toán ảo”

2. Văn bản pháp luật (Tài chính - Kế toán - Thuế)

3. Thực hành thủ công trên “ACPro – Phòng kế toán ảo”

- Chứng từ kế toán (Lập, nhận, ký, lưu chứng từ kế toán)

- Sổ kế toán (Sổ tổng hợp, sổ chi tiết)

- Báo cáo tài chính, Báo cáo thuế, kê khai thuế

4. Thực hành trên Phần mềm Kế toán - tích hợp HTKK

- Cài đặt và thao tác căn bản với chương trình

- Nhập liệu “ACPro – Phòng kế toán ảo”

- Báo cáo Tài chính, Báo cáo thuế (tích hợp HTKK)

5. Kỹ năng nghề nghiệp

- Kỹ năng giao tiếp - kỹ năng mềm

     - Kỹ năng nghề kế toán

  Tài liệu Khóa học Phòng Kế toán ảo

STT   Tên tài liệu   Tải về
1   Thực hành Phòng kế toán ảo Tải về máy

  Học phí Khóa học Phòng Kế toán ảo

 Tên khóa học  Học phí  Giá khuyến mại  Ngày khai giảng
 Đào tạo Phòng Kế toán ảo 3.000.000 đ  1.500.000 đ   Thứ 6 hàng tuần

KHÓA HỌC PHÙ HỢP VỚI:
1. Sinh viên ngành Kế toán.
2. Những người làm một số phần hành Kế toán nhưng muốn có cái nhìn tổng thể về toàn bộ công việc Kế toán.
3. Những người đã làm, đã học kế toán, nay muốn trở thành Giảng viên giảng dạy về Kế toán;
4. Những người muốn “bẻ lái” sang nghề Kế toán.

5. Và những ai yêu thích Kế toán…
“ACPRO – PHÒNG KẾ TOÁN ẢO” LÀ GIẢI PHÁP TỐI ƯU DÀNH CHO BẠN!

  Đào tạo Phòng Kế toán ảo

Chúng tôi đã mang lại những giải pháp tối ưu nhất trong việc xây dựng hệ thống quản trị doanh nghiệp, tạo một quy tắc kiểm soát tài chính kế toán, thẩm định dự án đầu tư huy động vốn và chính sách thuế, ưu đãi thuế của doanh nghiệp
  Đăng ký Học viên

  Lợi ích Khóa học Phòng Kế toán ảo

  Học viên nói về ACman