Processing...

Nghiệp vụ Thuế

 Hỗ trợ trực tuyến
Phòng Tuyển sinh
  •   Hỗ trợ yahoo  Hỗ trợ Skype  Mr.Tuân 0966 04 34 34
  •   Hỗ trợ yahoo  Hỗ trợ Skype  Hỗ trợ 2 046282 2459
  •   Hỗ trợ yahoo  Hỗ trợ Skype  Ms. Phượng 0985 61 96 73
Phòng Đào tạo
  •   Hỗ trợ yahoo  Hỗ trợ Skype  Ms. Kim Anh 0966 05 03 03
  •   Hỗ trợ yahoo  Hỗ trợ Skype  Ms. Quỳnh 0985 44 04 47
Phòng Tư vấn
  •   Hỗ trợ yahoo  Hỗ trợ Skype  Tư vấn - 04 6282 2459
Nghị định số 91/2014 sửa đổi bổ sung một số điểm như sau:
- Thuế thu nhập doanh nghiệp:
+ Miễn thuế
+ Trích khấu hao tài sản cố định không đúng quy định.
- Thuế GTGT
+ Đối tượng không chịu thuế GTGT
- Luật quản lý thuế:
Căn cứ kết quả sản xuất, kinh doanh, người nộp thuế thực hiện tạm nộp số thuế thu nhập doanh nghiệp của quý chậm nhất vào ngày thứ ba mươi của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.
Một số điểm mới của thuế TNDN năm 2014
Theo Thông tư 78/2014/TT-BTC, thuế TNDN trong năm 2014 sẽ có một số điểm mới đáng lưu ý sau:
- DN nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp mà chỉ xác định được doanh thu, không xác định được chi phí, thu nhập thì sẽ kê khai nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ (theo mức 1%, 2% hoặc 5%).
Những quy định mới về hoá đơn có hiệu lực thi hành từ ngày 1/6
Theo Nghị định 04/2014/NĐ-CP, các doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao; doanh nghiệp có mức vốn điều lệ theo quy định của Bộ Tài chính; các đơn vị sự nghiệp công lập có sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật được tự in hoá đơn kể từ khi có mã số thuế.
Hướng dẫn kê khai thuế GTGT đối với hóa đơn bị bỏ sót từ ngày 1/1/2014
Tổng cục Thuế vừa có văn bản hướng dẫn kê khai thuế GTGT đối với hóa đơn bị bỏ sót từ ngày 1/1/2014.
Áp dụng quy định mới về thuế thu nhập doanh nghiệp từ 02/8/2014
Bộ Tài chính vừa mới ban hành Thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 218/2013/NĐ-CP quy định và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.
Gỡ vướng thuế thu nhập cá nhân
Được hoàn với tài sản cho thuê chịu thuế dưới 100 triệu đồng/năm; tiền thuê nhà của NLĐ được trả thay không quá 15% tổng thu nhập chịu thuế; chính sách xử phạt với lao động “ngoại” chưa kê hoặc kê thiếu thu nhập chịu thuế… là một số nội dung gỡ vướng của Tổng cục Thuế về thuế TNCN.
Bộ Tài chính hướng dẫn về việc đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp tính thuế đối với doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập
Nhằm tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp, ngày 26/4/2014 Bộ Tài chính đã ban hành công văn số 5485/BTC-TCT hướng dẫn về việc đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp tính thuế khấu trừ đối với doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập.