Processing...

Nghiệp vụ Kế toán

 Hỗ trợ trực tuyến
Phòng Tuyển sinh
  •   Hỗ trợ yahoo  Hỗ trợ Skype  Mr.Tuân 0966 04 34 34
  •   Hỗ trợ yahoo  Hỗ trợ Skype  Hỗ trợ 2 046282 2459
  •   Hỗ trợ yahoo  Hỗ trợ Skype  Ms. Phượng 0985 61 96 73
Phòng Đào tạo
  •   Hỗ trợ yahoo  Hỗ trợ Skype  Ms. Kim Anh 0966 05 03 03
  •   Hỗ trợ yahoo  Hỗ trợ Skype  Ms. Quỳnh 0985 44 04 47
Phòng Tư vấn
  •   Hỗ trợ yahoo  Hỗ trợ Skype  Tư vấn - 04 6282 2459
Trường hợp thanh toán không dùng tiền mặt.
Rất nhiều kế toán viên thắc mắc và gặp khó khăn trong việc phân biệt trường hợp nào được khấu trừ thuế GTGT đầu vào hay các chi phí đó được trừ khi xác định thuế TNDN đối với những hóa đơn GTGT có tổng giá trị thanh toán từ 20 triệu đồng trở lên. Dưới đây ACMAN sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn bản chất của vấn đề này.
Hạch toán hoa hồng đại lý bán hàng đúng giá
Khi xác định hoa hồng bán hàng đúng giá mà đại lý được hưởng, bên Đại lý lập hóa đơn trên số hoa hồng thực hưởng để ghi giảm công nợ phải trả cho bên Chủ Hàng đồng thời hạch toán như sau :