Processing...

Nghiệp vụ

 Hỗ trợ trực tuyến
Phòng Tuyển sinh
  •   Hỗ trợ yahoo  Hỗ trợ Skype  Mr.Tuân 0966 04 34 34
  •   Hỗ trợ yahoo  Hỗ trợ Skype  Hỗ trợ 2 046282 2459
  •   Hỗ trợ yahoo  Hỗ trợ Skype  Ms. Phượng 0985 61 96 73
Phòng Đào tạo
  •   Hỗ trợ yahoo  Hỗ trợ Skype  Ms. Kim Anh 0966 05 03 03
  •   Hỗ trợ yahoo  Hỗ trợ Skype  Ms. Quỳnh 0985 44 04 47
Phòng Tư vấn
  •   Hỗ trợ yahoo  Hỗ trợ Skype  Tư vấn - 04 6282 2459
Các khoản trích lập dự phòng cần lưu ý
Trong đó, các khoản trích lập dự phòng chính có tác động đáng kể đến kết quả sản xuất - kinh doanh của DN mà các nhà đầu tư cần nắm bắt được bản chất trong quá trình xem xét BCTC của DN đó là:
Trường hợp thanh toán không dùng tiền mặt.
Rất nhiều kế toán viên thắc mắc và gặp khó khăn trong việc phân biệt trường hợp nào được khấu trừ thuế GTGT đầu vào hay các chi phí đó được trừ khi xác định thuế TNDN đối với những hóa đơn GTGT có tổng giá trị thanh toán từ 20 triệu đồng trở lên. Dưới đây ACMAN sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn bản chất của vấn đề này.
Hạch toán hoa hồng đại lý bán hàng đúng giá
Khi xác định hoa hồng bán hàng đúng giá mà đại lý được hưởng, bên Đại lý lập hóa đơn trên số hoa hồng thực hưởng để ghi giảm công nợ phải trả cho bên Chủ Hàng đồng thời hạch toán như sau :
Nghị định số 91/2014 sửa đổi bổ sung một số điểm như sau:
- Thuế thu nhập doanh nghiệp:
+ Miễn thuế
+ Trích khấu hao tài sản cố định không đúng quy định.
- Thuế GTGT
+ Đối tượng không chịu thuế GTGT
- Luật quản lý thuế:
Căn cứ kết quả sản xuất, kinh doanh, người nộp thuế thực hiện tạm nộp số thuế thu nhập doanh nghiệp của quý chậm nhất vào ngày thứ ba mươi của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.
Một số điểm mới của thuế TNDN năm 2014
Theo Thông tư 78/2014/TT-BTC, thuế TNDN trong năm 2014 sẽ có một số điểm mới đáng lưu ý sau:
- DN nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp mà chỉ xác định được doanh thu, không xác định được chi phí, thu nhập thì sẽ kê khai nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ (theo mức 1%, 2% hoặc 5%).
Những quy định mới về hoá đơn có hiệu lực thi hành từ ngày 1/6
Theo Nghị định 04/2014/NĐ-CP, các doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao; doanh nghiệp có mức vốn điều lệ theo quy định của Bộ Tài chính; các đơn vị sự nghiệp công lập có sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật được tự in hoá đơn kể từ khi có mã số thuế.
Hướng dẫn kê khai thuế GTGT đối với hóa đơn bị bỏ sót từ ngày 1/1/2014
Tổng cục Thuế vừa có văn bản hướng dẫn kê khai thuế GTGT đối với hóa đơn bị bỏ sót từ ngày 1/1/2014.
Bạn đang xem trang 1/2(có tất cả 10 mục) 1 2