Trả lời:

Bạn đang là 1 Sinh viên, đang trong giai đoan học tốt nhất.
Bạn cần rất nhiều thứ kiến thức đang được học tại nhà trường (bạn phải học tất cả các môn học, nó sẽ giúp cho bạn kiến thức tổng thể về sau này trên con đường sự nghiệp của bạn)

Khóa đào tạo “Nghề kế toán chuyên nghiệp” chúng tôi sẽ cho bạn định hướng, phương pháp học tốt nhất về nghề kế toán. Khóa học hệ thống kiến thức căn bản về kế toán, học viên được thực hành trên mô hình phòng kế toán ảo, trải nghiệm thực hiện công việc thực tế tai phòng tư vấn ACMAN, được đào tạo kiến thức về văn bản pháp luật, kỹ năng làm việc và giải trình số liệu kiểm tra quyết toán. Với chương trình hỗ trợ lập báo cáo và quyết toán 02 năm bạn sẽ khẳng định vững chắc với nghề bạn đã lựa chọn. Khóa học mang lại bản lĩnh, niềm tin trên con đường sự nghiệp giúp bạn vững bước trên con đường sự nghiệp đã lựa chọn.

Khóa “Nghề kế toán chuyên nghiêp” bạn học càng sớm càng tốt bởi ACMAN tư vấn cho bạn kết hợp giữa học lý thuyết ở nhà trường và học thực hành, thực tế tại doanh nghiệp. Có thể bạn tham gia làm việc luôn cuối thời gian khóa học đó để có thu nhập đúng với nghề của mình. 100% học viên khóa nghề kế toán chuyên nghiệp chúng tôi đào tạo đều có việc làm tốt và có thu nhập tăng bình quân ít nhất 1,5 lần so với trước khi đào tạo.