Processing...
Nghề Kế toán chuyên nghiệp
 Hỗ trợ trực tuyến
Phòng Tuyển sinh
  •   Hỗ trợ yahoo  Hỗ trợ Skype  Mr.Tuân 0966 04 34 34
  •   Hỗ trợ yahoo  Hỗ trợ Skype  Hỗ trợ 2 046282 2459
  •   Hỗ trợ yahoo  Hỗ trợ Skype  Ms. Phượng 0985 61 96 73
Phòng Đào tạo
  •   Hỗ trợ yahoo  Hỗ trợ Skype  Ms. Kim Anh 0966 05 03 03
  •   Hỗ trợ yahoo  Hỗ trợ Skype  Ms. Quỳnh 0985 44 04 47
Phòng Tư vấn
  •   Hỗ trợ yahoo  Hỗ trợ Skype  Tư vấn - 04 6282 2459

Cách tính thuế TNCN của những cá nhân ký HĐLĐ dưới 3 tháng có thu nhập từ 1 nguồn và nhiều nguồn

Trả lời:

1. Cá nhân HĐLĐ dưới 3 tháng (có mã số thuế, cam kết 1 nguồn thu nhập, chưa tới mức nộp thuế TNCN): không bi khấu trừ 10%. 
Cuối kỳ DN phải làm bảng kê nộp cho cơ quan thuế.
(Nhân sự cam kết có 1 nguồn thu nhập phải chịu trách nhiệm những thông tin đã cam kết)


2. Cá nhân HĐLĐ dưới 3 tháng khác khấu trừ 10% thuế TNCN khi chi trả thu nhập.

 
 Bình luận facebook